Meer gasten in het restaurant, meer online reserveringen en meer naamsbekendheid in de Betuwe. Dat zijn enkele doelstellingen van Geert van der Cruijsen, eigenaar van Restaurant Malsen uit Geldermalsen. Facebook is voor Restaurant Malsen een belangrijk medium. Veel restaurantgasten zijn actief op Facebook en door middel van “likes” en “shares” neemt de naamsbekendheid van het restaurant toe. Om de doelstellingen van eigenaar Geert te realiseren, is het van belang dat de huidige Facebook groep groter wordt. Zeldenrust Marketing is ingeschakeld om de focus te leggen op het verbeteren van de huidige Facebook Marketing. Door het uitbesteden van Facebook kan Restaurant Malsen zich volledig concentreren op andere activiteiten.

www.restaurantmalsen.nl

CONTACT


Neem voor nadere informatie contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.